افزونه رایگان وردپرس

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word Stats

این بخش شامل برخی از کد کوتاه است که به افزونه Jannah Extinsions نیاز دارد. نصب آن را از منوی قالب & gt؛ نصب افزونه ها

سلام دوستان،

در وردپرس قابلیت هایی که وجود دارد به ما امکان میدهد تا کنترل تمام قسمت هایی که در این سیستم مدیریت محتوا را بدست گفته و علاوه بر آن به اوامری رسیدگی کنیم که میتواند برای ما استفاده هایی نیز داشته باشند. با افزونه وردپرس Word Stats میتوان تعداد و آمار کلماتی که مهم هستند را براحتی بدست بیاورید.

فقط کافیست افزونه را نصب و سپس فعال کنید تا به آسانی در پیشخوان افزونه به ابزاری دسترسی داشته باشید که میتوان با آنها به رصد و آمارگیری کلمات مختلف و حتی تعداد کلمات کل محتوای وبسایت دست پیدا کرد.

افزونه رایگان وردپرس Word Stats

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word Statsافزونه رایگان وردپرس نام برده این امکان را به ما میدهد تا به بررسی و شمارش تعداد کلماتی که مربوط به کسب و کار شما بوده را نسبت به کل محتوای وبسایت خود بدست آورید. از این گذشته میتوانید سطح خوانایی نوشته ها را براحتی بدست آورده و یا اینکه نوشته هایی که بیش از حد کلمات کلیدی را استفاده کرده اید و خطرناک هستند و توسط گوگل هشدار داده می شوند را نیز مشخص کنید.

حتما بخوانید   نحوه انتخاب بهترین کلمه هدف برای سئو

کار با افزونه وردپرس Word Stats را یاد بگیرید.

افزونه را نصب و فعال کنید و از این مسیر: “تنظیمات > Word Stats” به تنظیمات و پیکربندی افزونه رفته و تنظیمات را مقابل راهنمای زیر ادامه دهید.

.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word Stats

.

Posts below this word count will be flagged as too short.

در این گزینه نوشته هایی که درازای محتوایی کمتر از عدد تعیین شده دارند نادیده گرفته میشوند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsPosts above this word count will be flagged as too long.

در این گزینه نیز نوشته هایی که درازای محتوایی بیشتر از عدد تعیین شده را داشته باشند نادیده گرفته میشوند و در آمار استفاده نمیشوند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsPosts above this average readability level will be flagged as too difficult.

سطح خوانایی نوشته هایی که بیشتر از این گزینه باشد به عنوان نوشته های با خوانایی سخت بحساب می آیند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsPosts below this average readability level will be flagged as too simple.

سطح خوانایی نوشته هایی که کمتر از این گزینه باشد به عنوان نوشته های با خوانایی آسان بحساب می آیند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsPosts without any keyword count per 1000 words greater than this value, and not flagged already as too short, will be diagnosed as having no relevant keywords.

نوشته هایی که در هر ۱۰۰۰ کلمه ی خود هیچ یا کمتر از عدد تعیین شده کلمه ی کلیدی و مهمی نداشته باشند در حالی که کوتاه هم نباشند به عنوان نوشته هایی که هیچ کلمه ای ندارند علامت زده میشوند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsPosts with any keyword count per 1000 words greater than this value will be diagnosed as having keyword spam.

نوشته هایی که در هر هزار کلمه تعداد تعیین شده یا بیشتر از آن کلمه کلیدی و مهم داشته باشند به عنوان نوشته هایی که خطرناک (اسپم) بوده و وبسایت را در خطر جریمه قرار میدهند شناخته شده و علامت زده میشوند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsReadability

خوانایی

Display aggregate readability column in the manage posts list.

با فعال کردن این گزینه ستون خوانایی و درجه آنها برای هر نوشته در بخش نوشته ها توسط افزونه نمایش داده میشود.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsTotal word counts

محاسبه ی تمام کلمات

Display total word counts in the dashboard.

با فعال کردن این گزینه میتوانید محاسبه ی تمام کلمات را در پیشخوان نمایش دهید.

Count words from drafts and posts pending review.

با این گزینه نیز میتوانید این قابلیت را در افزونه فعال کنید تا در نتیجه ی آن نوشته های پیش نویس که هنوز منتشر نشده اند نیز توسط افزونه محاسبه شوند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word Stats

حتما بخوانید   افزونه وردپرس تخلیه خودکار زباله دان

Live stats

مشخصات زنده

Replace WordPress live word count with Word Stats word count.

با این ویژگی شما میتوانید شمارشگر خود وردپرس را تعداد واژه ها را در پایین پنجره ویرایشگر متن نمایش میدهد را برداشته و شمارشگر افزونه را جایگزین کنید.

Display live character/word/sentence averages.

میتوانید از این گزینه برای نمایش زنده ی میانگین حروف، کلمه و جملات استفاده کنید.

Display live keyword count.

از این گزینه نیز میتوان برای نمایش بخش محاسبه ی زنده ی کلمات کلیدی استفاده کرد.

Add the last saved tags to the live keyword count.

با این گزینه این اجازه را به افزونه بدهید که آخرین برچسب هایی که استفاده شده اند را به عنوان کلمه کلیدی در نظر گرفته و به فهرست اصلی اضافه کند.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsIgnored keywords

کلمات کلیدی نا دیده گرفته شده

Ignore common words for

با این گزینه کلمات کلیدی زبان های انتخاب شده که انگلیسی و اسپانیایی هستند را میتوانید نادیده بگیرید.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsIgnore also these keywords

اگر در گزینه ی قبلی نمیخواهید کلمات کلیدی را از زبان ها انتخاب کنید میتوانید در این قسمت نام آنها را نوشته تا توسط افزونه به عنوان کلمات کلیدی بررسی نشده و این امکان را فراهم میکند تا شما با افزونه در بررسی نوشته هایی که کلمه کلیدی زیادی دارند آمار دقیق تری را بدست آورید.

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word StatsWriting basic regular expressions:

بخش عبارات با قاعده منظم

در اینجا میتوانید کلماتی را تعریف کنید که ویژگی های مختلف داشته و البته در نوشتار های وبسایت به عنوان بخشی از محتوا محسوب نمیشوند:

^ matches the beggining of the word.

مقایسه کردن کلماتی که در ابتدا کلمه مورد نظر را دارند.

Example: “^where” matches “wherever” but not “anywhere”.

مانند: “^وردپرس” در کلمه ی “وردپرس پلاس” و نه کلمه ی “آموزش وردپرس”

$ matches the end of the word.

مقایسه ی کلماتی که در آخر خود کلمه ی مور نظر را دارند.

Example: “where$” matches “anywhere” but not “wherever”.

مانند: “وردپرس$” در کلمه ی “آموزش وردپرس” و نه کلمه ی “وردپرس پلاس”

^keyword$ matches only the whole keyword.

بررسی چنین کلمه ای

Example: “^where$” matches “where” but not “anywhere” or “wherever”.

مانند: “^وردپرس$” نه کلماتی مانند “آموزش وردپرس” یا “وردپرس پلاس”

? matches the previous character zero or one time.

بررسی کلماتی که که بعد از خود فقط یک حرف داشته با هیچ حرفی نداشته باشند.

Example: “^apples?$” matches “apple” and “apples”.

مانند: “^وردپرس؟$” و کلمه های اینچنینی و حروف با آن “وردپرس” و “وردپرسی”.

* matches the previous character zero or more times.

بررسی اعدادی که در یک عدد ۰ بار، ۱ یا بیشتر تکرار شده باشند.

Example: “^10*$” matches “1”, “10”, “1000000”, etc.

مانند: “^۱۰*$” و اعداد در آن مانند: “۱” ، “۱۰” ، “۱۰۰۰۰” و به این شیوه… .

حتما بخوانید   ورود کاربران به سایت بدون عضویت با MiniOrange

+ matches the previous character one or more times.

بررسی اعدادی که یک عدد را یک یا بیشتر تکرار کرده باشند.

Example: “^10+$” matches “10”, “1000000”, etc., but not “1”.

مانند” “^۱۰+$” و اعدادی مانند: “۱۰” ، “۱۰۰۰” و به این شیوه و اما نه عددی مانند “۱” ، “۲” و …

() matches groups of characters.

فهرست گروهی از حروف

Example: “^silver(light)?$” matches “silver” and “silverlight”.

مانند: “^وردپرس(پلاس)؟$” که شامل کلمات “وردپرس” و “وردپرس پلاس” میشود.

| matches either side of it. Use it instead of [] for unicode characters

بررسی کلماتی که حروف یونیکد دارند و میتوانید از [] استفاده کنید.

Example: “^qu(e|é)$” matches “que” and “qué”.

مانند: “^qu(e|é)$” که شامل “que” and “qué”. میشود. این گزینه برای کلمات لاتین کاربرد دارد.

[] matches any of the characters between the brackets.

بررسی هر نوع حرفی که میتوانند در بین علامت های [] برای کلمه ی مورد نظر استفاده شوند.

Example: “^take[ns]?$” matches “take”, “taken” and “takes”.

مانند: “^رفت]ن[؟$” که میشود: “رفت” ، “رفتن” ، “رفتنی” ، “رفتیم” و به این شیوه…

اینجا خط پایان این آموزش وردپرس است. شما در زیر نمونه ی عملکرد این افزونه در “پیشخوان > Word Stats” را مشاهده می فرمائید:

گزارش کاملی از کلمات وبسایت با Word Stats

 

اطلاعات افزونه وردپرس Word Stats

[button color=”green” size=”medium” link=”https://downloads.wordpress.org/plugin/word-stats.4.5.1.zip” icon=”fa-cloud-download” target=”false”]    دانلود مستقیم [/button]     [button color=”red” size=”medium” link=”https://wordpress.org/plugins/word-stats” icon=”fa-link” target=”false”]   صفحه ی افزونه[/button]

ممنون از همراهی شما دوستان.

منبع: وردپرس پلاس – ارائه دهنده: قالب وردپرس فروشگاهیقالب وردپرس تجاری

امتیاز شما به این مطلب (:
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

بستن