ارتباط با مشتری

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

این بخش شامل برخی از کد کوتاه است که به افزونه Jannah Extinsions نیاز دارد. نصب آن را از منوی قالب & gt؛ نصب افزونه ها

سلام دوستان

وقتی صحبت از مدیریت میشود، وبسایت ها و سرویس های آنلاین راهکارهای آنلاین و همیشه در دسترسی هستند که بتوان از آنها برای سر و سامان دادن به کارها و سازمان دهی کلی استفاده کرد.

اگر وبسایت وردپرس دارید، و میخواهید سیستمی کامل و جامع برای مدیریت کارکنان و مشتریان خود داشته باشید پیشنهاد میکنیم با قابلیت های افزونه جامع و بی نظیر WP ERP در زمینه مدیریت آشنا شوید.

تقریبا یک سیستم کامل کنترل کار، مدیریت کارکنان، مشتری مداری، مدیریت شرکت و … را میتوانید با این افزونه روی وبسایت وردپرس خود داشته باشید. بیشتر از دو هزار کسب و کار در بیشتر از بیست کشور دنیا از این سیستم برای مدیریت پرسنل خود استفاده میکنند.

در ادامه با امکانات آن آشنا خواهید شد…

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

تقریبا یک سیستم کامل است، بخش های مختلفی دارد، به خوبی با وردپرس سازگاری دارد، از افزونه های فرم ساز خوبی استفاده میکند، کاربری آسانی دارد، ما هم تقریبا تمام قسمت های آن را در ادامه به طور تصویری توضیح داده ایم، میتوانید با این افزونه وردپرس یک نظام جامع و کامل برای مدیریت شرکت، پرسنل، مرخصی و حقوق آنان و … راه اندازی کنید.

در حالی که همه این موارد با کمک این افزونه روی وبسایت شما انجام میگیرد، میتوانید با هزینه های دیگر، این سیستم را با ووکامرس و … هماهنگ کنید تا از تمامی بخش ها و امکانات آن به خوبی استفاده کنید.

دارای بخش های مشتری مداری یا CRM و مدیریت امور مالی، وضعیت کار کارکنان و … است، میتوانید سری با وبسایت توسعه دهنده نیز بزنید تا با گستردگی این افزونه بسیار عالی آشنا شوید.

 

آموزش کار با افزونه وردپرس WP ERP

 

Welcome to WP ERP : به محیط افزونه خوش آمید

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Let’s Go! : شروع کنید

Not right now : الان نه

 

 

Basic Settings : تنظیمات پایه

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Financial Year Starts : ماه شروع سال را انتخاب کنید

Financial and tax calculation starts from this month of every year : درآمد و مالیات هم از تاریخ شروع این ماه از سال محاسبه خواهد شد.

Company Start Date : تاریخ شروع به کار شرکت

Currency : واحد پول – میتوانید واحد پول کشور را هم که ریال باشد انتخاب کنید.

Date Format : ساختار تاریخ

Continue : ادامه

Skip this step : رد شدن از این مرحله

 

Departments Setup : راه اندازی شعبه

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Designation Setup : راه اندازی نقش ها

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Workdays Setup : راه اندازی روز های کاری

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Your Site is Ready! : وبسایت شما آماده است

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Next Steps : قدم بعدی

 

 

حتما بخوانید   گوگل آنالیز با Google Analytics by MonsterInsights

 

HR Management : مدیریت منابع کاربران، HR مخفف Human Resource استافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Employee : استخدامافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن کارمند

All : تمام کارمندان

Active : کارمندان فعال

Terminated : کاربران بازنشسته

Deceased : کارکنان مرحوم

Resigned : دوباره استخدام شده

Trash : سلط زباله

Employee Name : نام کارمند

Designation : نقش

Department : شعبه

Employment Type : نوع استخدام

Joined : تاریخ عضویت

Status : وضعیت

 

افزودن کارمند جدید

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریEmployee Photo : تصویر کارمند

Full Name : نام کامل

First Name : نام کوچک

Middle Name : نام وسط (پسوند)

Last Name : نام خانوادگی

Employee ID : شناسه کارمند

Email : رایانامه

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریWork : کار

Department : شعبه

Job Title : عنوان شغل

Location : مکان

Main Location : مکان اصلی

Reporting To : گزارش شده به

Employee Type : نوع استخدام

Employee Status : وضعیت استخدام

Source of Hire : منبع درآمد

Date of Hire : تاریخ دریافت درآمد

Pay Rate : رتبه پرداخت

Pay Type : نوع پرداخت

Work Phone : تلفن کاری

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری Personal Details : مشخصات شخصی

Mobile : شماره موبایل

Phone : تلفن منزل

Other Email : ایمیل بستگان

Date of Birth : تاریخ تولد

Nationality : ملیت

Gender : جنسیت

Marital Status : وضعیت تاهل

Driving License : گواهی نامه رانندگی

Hobbies : سرگرمی

Website : وبسایت شخصی

Address 1 : آدرس اول

Address 2 : آدرس ثانوی

City : شهر (مثلا مازندران)

Country : کشور (ایران)

Province / StatePost Code/Zip Code : کد پستی

Biography : زندگی نامه

Notification Send the employee an welcome email : با انتخاب این گزینه، یک ایمیل خوش آمد گویی و تبریک عضویت برای کارمند ارسال خواهد شد.

Create Employee : روی این دکمه کلیک کنید و کارمند اول را ایجاد کنید.

 

 

Departments : شعبه ها

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن شعبه

Department : شعبه

Department Lead : رئیس شعبه

No. of Employees : تعداد کارمندان شعبه

Edit | Delete : ویرایش | حذف

 

افزودن شعبه

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Department Title : عنوان شعبه

Description : توضیحات

Department Lead : رییس شعبه

Parent Department : شعبه مادر

 

Designation : نقش ها

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن نقش جدید

Title : عنوان نقش

No. of Employees : تعداد کارمندان

 

افزودن نقش

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریDesignation Title : عنوان نقش

Description : توضیحات (اختیاری)

 

Announcement : اخبار درون شرکت

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add Announcement : افزودن اعلانیه و اخبار

Search Announcement : جستجو در بین اعلانیه ها

Sent To : ارسال به …

Type : نوع خبر

Date : تاریخ

No employee assigned! : اعلانیه به کارمندی واگذار نشده است.

در این بخش همانند پست وردپرس، محتوای اعلانیه را بنویسید. سپس در پایین آن را انتخاب کنید که برای کدام دسته از کارمندان ارسال شود.

 

Reports : بخش گزارش ها

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Age Profile : پروفایل سنی کارمندان

Gender Profile : پروفایل خانم/آقایان کارمندان

Head Count  : سرشماری کارمندان

Salary History : حقوق کارمندان

Years of Service : مدت خدمت

 

Dashboard : پیشخوان

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Latest Announcement : آخرین اعلانیه ها

Announcement : اعلانیه ها یا اخبار (این اخبار مانند پست های وردپرس نوشته و منتشر میشود اما برای کارمندان شما ارسال میشود و نمایش داده خواهد شد)

My Leave Calendar : تقویم مرخصی کارمندان

 

Leave : مرخصیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Requests : درخواست ها

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریNew Request : درخواست جدید

All : تمام درخواست ها

Approved : پذیرفته شده ها

Pending : معلق ها

Rejected : رد شده ها

Employee Name : نام کارمند

Leave Policy : بیمه نامه مرخصی

From Date : شروع مرخصی

To Date : اتمام مرخصی

Days : روز

Available : فعال بودن

Status : وضعیت

Leave Reason : دلیل مرخصی

 

درخواست جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Employee : کارمند

From : شروع مرخصی

To : اتمام مرخصی

Reason : دلیل

 Submit Request : ارسال درخواست

 

 

Leave Entitlements : حقوق مرخصی

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Back to Entitlement list : لیست برگشت به حقوق

Assign a leave policy to employees : یک بیمه نامه مرخصی برای کارمندان لحاظ کنید

Assignment : واگذاری

Assign to multiple employees : واگذاری به چند کارمند

Leave Policy : شرایط مرخصی

Leave Period : دوره مرخصی

Employee : کارمند

Comment : دیدگاه (اختیاری)

Assign Policies : واگذاری بیمه نامه

 

Holiday : تعطیلاتافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن مورد جدید

Import iCal : درون ریزی از تقویم آیفون

From : تاریخ شروع

To : تاریخ اتمام

Title : عنوان

Start Date : تاریخ شروع

End Date : تاریخ اتمام

Duration : مدت

Description : توضیحات

 

افزودن مورد جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Holiday Name : نام روز تعطیل یا مناسبت

Start Date : تاریخ شروع

Range : حدود (موعد)

Description : توضیحات

 

Leave Policies : بیمه نامه مرخصیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن مورد جدید

Policy Name : نام بیمه نامه

Leave Days : روز های مرخصی

Calendar Color : رنگ تقویم

 

افزودن مورد جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Policy Name : نام بیمه نامه

Description : توضیحات (اختیاری)

Days : ایام

Calendar Color : رنگ تقویم

Department : شعبه

Designation : نقش

Location : مکانافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Gender : جنسیت

Marital Status : وضعیت تاهل

Effective Date : روز شروع اجرای بیمه نامه

Activate : فعالیت

Apply : اعمال

Apply immediately for existing users : اعمال بلافاصله بیمه نامه برای کارمندان حال حاضر

 

Calendar : تقویم

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

حتما بخوانید   نقشه سایت چیست و چرا و چگونه باید آن را ایجاد کرد؟

 

CRM  : مشتری مداری

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

CRM Dashboard : پیشخوان مشتری مداری

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریContacts : مخاطبین

Customers : مشتریان

Leads : روسای بخش ها

Opportunities : دست یافت ها

Subscribers : مشترکین

View all Contacts : نمایش کل مخاطبین

 

Companies : شرکت ها

Contacts : مخاطبین

Customers : مشتریان

Leads : روسای بخش ها

Opportunities : دست یافت ها

Subscribers : مشترکین

View all Companies : نمایش کل شرکت ها

My schedules : زمان بندی های مدیریت

Todays Schedules : رخداد های امروز

Upcoming Schedules : رخدادهای آینده

Recently Added : تازه افزوده شده

Contacts : مخاطبین

Companies : شرکت ها

Total Inbound Emails : تمام ایملیل های دریافتی

 

Contact : مخاطبین

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریAdd New : افزودن مورد جدید

Contact : مخاطبین

Search Segment : جستجوی بخش ها

Search Contact : جستجوی مخاطبین

All : همه

Customer : مشتری

Lead : رییس

Opportunity : فرصت ها (قراردادها)

Subscriber : مشترک

Trash : سطل زباله

Contact name : نام مخاطب

Email Address : آدرس ایمیل

Phone : شماره تلفن

Life stage : سطح

Owner : مالک

Created At : تاریخ ایجاد

 

افزودن مخاطب جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Contact Photo : تصویر مخاطب

First Name : نام کوچک

Last Name : نام خانوادگی

Email : ایمیل

Phone Number : شماره تلفن

Life Stage : سطح

Contact Owner : مالک مخاطب

 Others Info : دیگر مشخصاتافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Date of Birth : تاریخ تولد

Age : سن

Mobile : شماره موبایل

Website : وبسایت

Fax Number : شماره تلفن

Address 1 : آدرس اول

Address 2 : آدرس دوم

City : شهر

Country : کشور

Province / State : ایالت یا استان

Post Code/Zip Code : کد پستیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Contact Group : گروه مخاطب

Additional Info : مشخصات اضافیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Notes : یادداشت ها

Others : دیگر

Contact Source : منبع مخاطب

Social Info : اطلاعات شبکه های اجتماعی کاربر

Facebook : فیسبوک

Twitter : توئیتر

Google Plus : گوگل پلاس

LinkedIn : لینکدین

 

Company : شرکت هاافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New Company : افزودن مورد جدید

Add Search Segment : افزودن جستجوی بخش ها

All : همه

Customer : مشتری

Lead : رییس

Opportunity : فرصت ها (قراردادها)

Subscriber : مشترک

Trash : سطل زباله

Company name : نام مخاطب

Email Address : آدرس ایمیل

Phone : شماره تلفن

Life stage : سطح

Owner : مالک

Created At : تاریخ ایجاد

 

افزودن شرکت جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Company Photo : بارگذاری تصویر شرکت

Company Name : نام شرکت

Email : ایمیل

Phone Number : شماره تلفن

Life stage : سطح

Contact Owner : مالک مخاطب

Others Info : دیگر مشخصاتافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Mobile : شماره موبایل

Website : وبسایت

Fax Number : شماره تلفن

Address 1 : آدرس اول

Address 2 : آدرس دوم

City : شهر

Country : کشور

Province / State : ایالت یا استان

Post Code/Zip Code : کد پستی

Contact Group : گروه مخاطب

Additional Info : مشخصات اضافیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Notes : یادداشت ها

Others : دیگر

Contact Source : منبع مخاطب

Social Info : اطلاعات شبکه های اجتماعی کاربر

Facebook : فیسبوک

Twitter : توئیتر

Google Plus : گوگل پلاس

LinkedIn : لینکدین

 

 

Activities : فعالیت ها

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Schedules : رخداد ها

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Contact Groups : گروه مخاطبینافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New Contact Group : افزودن گروه مخاطب جدید

View all subscriber : نمایش تمام مشترکین

Name : نام

Subscribed : مشترک شده

Unsubscribed : مشترک ملغی

Created At : تاریخ ایجاد

 

افزودن گروه مخاطب جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Name : نام

Description : توضیحات اختیاری

 

Subscribed Contacts : مخاطبین مشترکافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Assign a Contact : واگذاری یک مخاطب

Back to Contact Group : بازگشت به گروه مخاطب

Name : نام

Email : ایمیل

Contact Type : نوع مخاطب

Group : گروه

Status : وضعیت

 

واگذاری یک مخاطبافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Contact/Company : مخطاب یا شرکت

 

حتما بخوانید   افزونه ووکامرس زوم روی تصاویر محصولات

 

Accounting : حساب داری

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Dashboard : پیشخوان

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریIncome & Expenses : هزینه و درآمد

Business Expense : هزینه ی کسب و کار

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریCash & Bank Balance : پول نقد و موحودی بانک

Petty Cash : نقدینگی جزئی

Savings Account : ذخیره حساب

Total : مجموع

Invoice payable to you : فاکتورهای قابل پرداخت به شما

Coming Due : موعد بعدی

Revenues : بازده

Income : درآمد

Expense : هزینه

Revenues : بازده

Bills you need to pay : مقداری که شما باید پرداخت کنید

Coming Due : موعد بعدی

 

Customers : مشتریانافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن مورد جدید

All : همه

Trash : سطل زباله

Customer : مشتری

Company : شرکت

Email : رایانامه

Phone : شماره

Expense : هزینه

 

فزودن مشتری

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریFirst Name : نام

Last Name : نام خانوداگی

Email : رایانامه

Vendor : فروشنده

Phone : شماره تلفن

Mobile : شماره موبایل

Other : دیگر

Website : وبسایت

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریFax : فکس

Notes : یادداشت

Street 1 : خیابان اول

Street 2 : خیابان دوم

City : شهر

Country : کشور : Iran

Province / State : ایالت یا استان

Post Code : کد پستی

Add Customer : افزودن مشتری

 

 

Vendors : فروشندگان
افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن مورد جدید

All : همه

Trash : سطل زباله

Vendor : فروشنده

Vendor Owner : مالک فروشنده

Email : رایانامه

Phone : شماره تلفن

Balance : موجودی

 

افزودن فروشندهافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

First Name : نام

Last Name : نام خانوداگی

Email : رایانامه

Vendor : فروشنده

Phone : شماره تلفن

Mobile : شماره موبایل

Other : دیگر

Website : وبسایت

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریFax : فکس

Notes : یادداشت

Street 1 : خیابان اول

Street 2 : خیابان دوم

City : شهر

Country : کشور : Iran

Province / State : ایالت یا استان

Post Code : کد پستی

Add Customer : افزودن مشتری

 

Sales : فروش هاافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Transactions : معاملات

Payment : پرداخت

Invoice : فاکتور

PAYMENTS : پرداخت ها

Received : واریز شده

Outstanding : واریز نشده

STATUS : وضعیت

Paid : پرداخت شده

Overdue : دیر آمد

Partial : ناتمام

Draft : معلق

 

TOTAL OUTSTANDING PAYMENTS : مجموع پرداخت های واریز نشده

All : همه

Draft : معلق

Awaiting Approval : توافقات منتظر

Awaiting Payment : پرداخت های منتظر

Partial : ناتمام

Closed Installments : قسط های بسته شده

Completed Invoices : فاکتورهای تکمیل شده

Void : باطل شده

Start Date : تاریخ شروع

End Date : تاریخ اتمام

Filter : صافی

Date : تاریخ

Type : نوع

Ref : ارجاع

Customer : مشتری

Due Date : تاریخ موعد

Due : موعد

Total : مجموع

Status : وضعیت

 

فاکتور جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Customer : مشتری

Search : جستجو

Create New : افزودن مورد جدید

Reference : رجوع …

Invoice Number : شماره فاکتور

Invoice Date : تاریخ فاکتور

Due Date : تاریخ موعد

Billing Address : آدرس صورت حساب

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریAccount : حساب

Description : توضیحات

Qty : کمیت در کسب و کار، مخفف Quantity In Business

Unit Price : شمار قیمت

Discount : تخفیف

Tax(%) : مالیات بر اساس درصد

Tax Amount : میزان مالیات

Amount : مقدار

Subtotal : جمع جزء

Add Line : افزودن خط محاسباتی

Total : مجموع

Memo : یادداشت

Attachment : فایل پیوست

 

Receive Payment : پرداخت دریافتیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Customer : مشتری

Create New : افزودن مورد جدید

Reference : رجوع …

Payment Number : شماره پرداخت

Deposit To : اضافه کردن به …

Account : حساب

Description : توضیحات

Qty : کمیت در کسب و کار، مخفف Quantity In Business

Unit Price : شمار قیمت

Discount : تخفیف

Tax(%) : مالیات بر اساس درصد

Tax Amount : میزان مالیات

Amount : مقدار


Subtotal
: جمع جزء

Add Line : افزودن خط محاسباتی

Total : مجموع

 

 

 

Expense Transactions  : هزینه معاملات
افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Payment Voucher : گواهی پرداخت

Vendor Credit : اعتبار فروشنده

TOTAL OUTSTANDING PAYMENTS : مجموع پرداخت های واریز نشده

STATUS : وضعیت

Paid : پرداخت شده

Overdue : دیر آمد

Partial : ناتمام

Draft : معلق

PAYMENTS : پرداخت ها

Paid : پرداخت شده

Outstanding : واریز نشده

All : همه

Draft : معلق

Awaiting Approval : توافقات منتظر

Awaiting Payment : پرداخت های منتظر

Partial : ناتمام

Paid-Voucher : گواهی پرداخت

Paid-Credit : اعتبار پرداخت

Void : باطل شده

Start Date : تاریخ شروع

End Date : تاریخ اتمام

Filter : صافی

Date : تاریخ

Due Date : تاریخ موعد

Type : نوع

Vendor : فروشنده

Ref : ارجاع

Due : موعد

Total : مجموع

Status : وضعیت

 

اعتبار فروشندهافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Vendor : فروشنده

Search by vendor : جستجو بر اساس فروشنده

Create New : افزودن مورد جدید

Reference : رجوع …

Issue Date : تاریخ صدور

Due Date : تاریخ موعد

Billing Address : آدرس صورت حساب

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریAccount : حساب

Description : توضیحات

Qty : کمیت در کسب و کار، مخفف Quantity In Business

Unit Price : شمار قیمت

Discount : تخفیف

Tax(%) : مالیات بر اساس درصد

Tax Amount : میزان مالیات

Amount : مقدار

Subtotal : جمع جزء

Add Line : افزودن خط محاسباتی

Total : مجموع

Memo : یادداشت

Attachment : فایل پیوست

 

 

گواهی پرداختافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Vendor : فروشنده

Search by vendor : جستجو بر اساس فروشنده

Create New : افزودن مورد جدید

From Account : از حسابِ …

Balance : موجودی

Payment Date : تاریخ پرداخت

Reference : رجوع …

Account : حساب

Description : توضیحات

Qty : کمیت در کسب و کار، مخفف Quantity In Business

Unit Price : شمار قیمت

Discount : تخفیف

Tax(%) : مالیات بر اساس درصد

Tax Amount : میزان مالیات

Amount : مقدار

Subtotal : جمع جزء

Add Line : افزودن خط محاسباتی

Total : مجموعافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Memo : یادداشت

Attachment : فایل پیوست

 

Chart of Accounts : نمودار حساب هاافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Add New : افزودن مورد جدید

Assets : دارایی

Liabilities : بدهکاری

Expenses : هزینه

Income : درآمد

Equity : تساوی مخارج و درآمد

 

Bank Account : حساب بانکیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Petty Cash : نقدینگی جزئی

Balance : موجودی

Receive Money : دریافت پول

Spend Money : اختصاص پول

Transfer Money : انتقال پول

Account No : شماره حساب

 

Savings Account : ذخیره های حساب

Balance : موجودی

Receive Money : دریافت پول

Spend Money : اختصاص پول

Transfer Money : انتقال پول

Account No : شماره حساب

 

 

Transfer Money : انتقال وجهافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Date : تاریخ

From Account : از حسابِ …

Balance : موجودی

To Account : به حسابِ …

Balance : موجودی

Amount : میزان مبلغ

Memo : یادداشت

 

Journals : دفتر وقایعافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

New Entry : ورودی جدید

Date : تاریخ

Ref : ارجاع

Summary : خلاصه

Total : مجموع

 

ورودی جدید دفتر وقایعافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Reference : ارجاع

Date : تاریخ

Summary : خلاصهافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Account : حساب

Description : توضیحات

Debit : بدهی

Credit : اعتبار

+ Add Line : افزودن خط محاسباتی

Total : مجموع

 

حتما بخوانید   موارد لازم برای راه اندازی یک وبسایت

 

ERP Settings : تنظیمات کلی و پیکربندیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Company : شرکت

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

New Location : مکان جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Location Name : نام مکان

Address Line 1 : آدرس اول

Address Line 2 :  آدرس دوم

City : شهر

Country : کشور – Iran

Province / State : ایالت / استان

Postal / Zip Code : کدپستی

 

Reports : گزارش ها

Trial Balance : موجودی دوره

Sales Tax : مالیات فروش

Income Statement : وضعیت درآمد

Balance Sheet : نمودار موجودی

 

General : همگانیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Admin Menu : منوی مدیریت

Remove default admin sidebar menus : گزینه های روبرو را میتوانید با تیک زدن از منوی مدیریت حذف کنید

Dashboard : پیشخوان

Posts : پست ها

Media : رسانه ها

Pages : برگه ها

Comments : دیدگاه ها

Themes : پوسته ها

Plugins : افزونه ها

Users : کاربران

Tools : ابزارها

Settings : تنظیمات

Admin Bar Menu : نوار مدیریت منو

WordPress Logo : لوگوی وردپرس

Site Name : نام وبسایت

Updates : بروز رسانی ها

Comments : دیدگاه ها

New Posts : پست جدید

 

Import : درون ریزی

Import CSV : درون ریزی فایل  CSVافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Type : نوع فایل

CSV File : فایل CSV را انتخاب کنید

Download Sample CSV : از این گزینه برای دانلود نمونه فایل CSV استفاده کنید

Contact Owner : صاحب مخاطب

Life Stage : سطح

Contact Group : گروه مخاطب

 

Import Users into CRM : درون ریزی کاربران به مشتری مداریافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

User Role : انتخاب نقش کاربر

Contact Owner : مالک مخاطب

Life Stage : سطح

Contact Group : گروه مخاطب

 

Export : برون بری

Export CSV : برون بری اطلاعات در یک فایل CSVافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Type : نوع مورد برای برون بری را انتخاب کنید

Fields : زمینه ها

 

 

Misc : دیگر

Send Test Email : ارسال ایمیل آزمایشیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

To : به …

From : از …

Message : پیغام

 

Audit Log : گزارش رسیدگیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

 

Settings : تنظیمات

General : همگانیافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Emails : رایانامه ها

HR : منابع انسانی

Contact : مخاطب

Forms : فرم ها

CRM : مشتری مداری

Accounting : حساب

General Options : تنظیمات عمومی

Company Start Date : تاریخ شروع به کار شرکت

Financial Year Starts : ماه آغازین سال – آوریل April برابر با فروردین

Date Format : ساختار تاریخ

Currency : واحد پول – Iranian Rial

Enable Debug Mode : حالت اشکال زدا – برای تغییر حالت کار بین آزمایشی و تولیدی

 

 

Email Sender Options : تنظیمات ارسال ایمیل

General : همگانی

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری“From” Name : نام ارسال کننده

“From” Address : آدرس ارسال کننده

Header Image : تصویر سربرگ

Footer Text : متن فوتر

Notification Emails : ایمیل های اعلانیهافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Configure : از این دکمه برای ویرایش ایمیل ها استفاده کنید.

 

Employee welcome : بخش ویرایش، ایمیل خوش آمد گویی

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Subject : موضوع

Email Heading : سربرگ ایمیل

Email Body : محتوای ایمیل

از برچسب هایی که در پایین بخش نگارش محتوا قرار گرفته برای نوشتن خودکار نام و دیگر اطلاعات کاربران یا عبارت های خاص استفاده کنید.

 

SMTP Options : تنظیمات SMTPافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Enable SMTP : فعال کردن

Mail Server : میل سرور را بنویسید

Port : پورتافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Authentication : تایید دسترسی

Username : نام کاربری

Password : کلمه عبور

Debug : حالت اشکال زدا (فعال بودن این گزینه کار را در شرایط آزمایشی و غیر فعال بودن رسمی بودن فعالیت را می رساند)

Send Test Email : با این گزینه میتوانید یک ایمیل آزمایشی ارسال کنید.

 

HR : منابع انسانی

Workdays : روز های کاریافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Full Day : روز تماما کاری

Half Day : روز نیمه کاری

Non-working Day : روز بدون کار

 

Contact Forms : فرم های تماسافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Ninja Forms : نینجا فرم یا فرم تماس ۷، هر دو با این افزونه هماهنگ هستند و فرم های تماس آن را می سازند.

Contact Me : تماس با من، در این قسمت میتوانید فرم خود را ویرایش کنید

Contact Group : گروه مخاطب

Contact Owner : صاحب مخاطب

 

Contacts | Templates : بخش تنظیمات مخاطبین و قالب ها

Contact Settings : تنظیمات مخاطبینافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Auto Import : درون ریزی خودکار

User’s Roles : نقش های کاربر

 

Templates : تنظیمات قالب هاافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Saved Replies : ارجاع های ذخیره شده

Add Templates : افزودن قالب

Template Name : نام قالب

Subject : موضوع

 

افزودن قالب جدیدافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Name : نام

Subject : موضوع (اختیاری)

Body : محتوا

 

Accounting : حساب داری

Currency Settings : تنظیمات واحد پولافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Currency Position : موقعیت واحد پول

Thousand Separator : جداکننده رقم های سه گانه

Decimal Separator : جداکننده اعشار

Number of Decimals : تعداد رقم های اعشار که باید شمارش شوند

PDF Theme Color : رنگ پوسته PDF

 

Invoice Formatting : ساختار درآمد ها

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریSales Payment : ساختار پرداخت های فروش

Sales Invoice : فاکتور فروش

Expense Voucher : گواهی هزینه

Expense Credit : اعتبار هزینه

Journal : وقایع

 

Sales Tax : مالیات فروش ها (مالیات ارزش افزوده)

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداریTax Rates : مالیات بر فروش کالا

Name : نام

Tax Number : میزان مالیات

Tax Rate(%) : درصد مالیات

Edit : ویرایش

Delete : حذف

 

Tax Rates : میزان مالیاتافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

Name : نام

Tax Number : میزان مالیات

Tax Component : ترکیب مالیات

Compounds this tax compound : ترکیب کردن این جزء مالیات

Rate(0.00%) : میزان بر اساس درصد

Agency name : نام آژانس

Component name : نام ترکیب

 


Modules
: ماژول هاافزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری

All : همه

Active : فعال

Inactive : غیر فعال

Title : عنوان ماژول

Description : توضیحات ماژول

HR Management : مدیریت منابع انسانی

CR Management : مدیریت منابع مشتری

Accounting : حساب رسی

برای غیر فعال سازی ماژول ها کافیست تیک آنها را برداشته سپس تغییرات را ذخیره کنید.

 

به انتهای آموزش کار با این افزونه رسیدیم، امیدواریم توانسته باشیم هر آنچه که نیاز بوده تا در مورد این افزونه و نحوه کار و پیکربندی آن بدانید را در اختیار شما کاربران عزیز قرار داده باشیم. در نهایت از شما تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. در زیر میتوانید به اطلاعات این افزونه نگاهی بیاندازید.

 

افزونه رایگان وردپرس WP ERP

[button color=”red” size=”medium” link=”https://wordpress.org/plugins/erp/” icon=”fa-link” target=”false”]   صفحه افزونه[/button]

 

تولید شده در وردپرس پلاسفروشگاه قالب های وردپرسافزونه تجاری وردپرس

افزونه رایگان وردپرس WP ERP سیستم جامع مدیریت یک شرکت و مشتری مداری
۵ (۱۰۰%) ۳ votes
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

بستن